centrodiagnosticocardiovascolare.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är fscm ingen ritning

Vad är fscm ingen ritning

Titelblocktextning. Därför översätts de automatiskt till språket på plattformen du arbetar med. När du anpassar titelblock behöver du inte bry dig om översättbara textsträngar. Du kan skriva in önskade rubriktexter direkt. Titelblockdata. Titelblockposter implementeras som attribut. Titelblockattributen är :. Godkänd av. Kontrollera datum. Kontrolleras av. Kontraktsnummer.

Designaktivitet. Utkast till datum. Teckningstitel. Ritning undertext. Filnamn. FSCM-nummer. Utgivningsdatum. Utfärdats av. Materiallinje 2. Materiallinje 1. Ritad av.

Råmateriallinje 2. Råmateriallinje 1. Ritningsnummer. Tomt datum. Artikelnummer. Skalfaktor. Bladnummer. Den totala massan av alla delar inom ritningsgränsen. Titelblock innehåller textning och titelblockdata. Systemet extraherar detta värde från den "gräns" BOM som är associerad med ritningsgränsen. Om det inte finns någon BOM-ram är detta attribut tomt. Om texthöjden till exempel är 5 enheter och bredden på det tillgängliga utrymmet är 100 enheter, är värdet mellan de lockiga parenteserna 20.

(с) 2019 centrodiagnosticocardiovascolare.it